Events

Menter Gymunedol Glan Llyn Clawddnewydd Digwyddiadau i godi arian i’r fenter ac elusenau lleol.

Noson gyda Bov yn diddori Ar y Nos Wener olaf o bob mis Y noson gyntaf ar Chwefror 22ain am 8:45.

Ar yr ail Nos Sul o bob mis Swper a chan £10 yn cynnwys bwyd ac adloniant gan wahanol artistiaid lleol.

Bore Coffi o 9:30 tan 11:00 ar yr ail ddydd Iau o bob mis Y cyntaf Mawrth y 7fed ( Elw at y Bedol ).

Nos Fawrth Mawrth 12 Bingo am 7:00 Apel Y Sioe Fawr 2020 cylch Rhuthun.

Clawddnewydd Glan Llyn Community Initiative Fundraising Events for the Local Enterprise and Charities.

An evening of singing with Bov On the last Friday of every month. The first evening is on February 22nd at 8:45.

On the second Sunday night of every month Supper and Song. £ 10 includes food and entertainment from different local artists.

Coffee Morning from 9:30 to 11:00 on the second Thursday of every month. The first Coffee Morning is on March 7th (Profit to the Bedol).

Tuesday March 12th Bingo at 7:00 p.m. in aid of Ruthin Area Royal Welsh Show 2020 Appeal.