Restaurant

 

                                                                   Caroline Young is back.

           Amseroedd agor                                             Opening times

        Dydd Llun  5:30yh i 8:30yh                                                                 Monday  5:30pm to 8:30pm 

        Dydd Mawrth / Dydd Mercher  Ar gau                                                 Tuesday / Wednesday  Closed

        Dydd Iau / Dydd Gwener  5:30yh i 9:00yh                                          Thursday / Friday  5:30pm to 9:00pm

        Dydd Sadwrn Brecwast  8:30yb i 10:30yb                                          Saturday Breakfast  8:30am to 10:30am

        Dydd Sadwrn  5:30yh i 9:00yh                                                            Saturday  5:30pm to 9:00pm

        Dydd Sul 12:00hd i 8:00yh                                                                  Sunday  12:00 noon to 8:00pm              

Call 01824 750754 for further information.