Villlage Association

Antur Cae Cymro Village Association Management Committee

Eryl Williams, Chairman, John Crowhurst, Secretary, Gwyn Davies, Treasurer, Wyn Roberts, Treasurer, Hywel Jones, Iona Jones. 

Siop a Thafarn Cymunedol Antur Cae Cymro. Wrth siarad ag asiant tai lleol y diwrnod or blaen fe bwysleisiodd faint o gwsmeriaid sy’n edrych am siop a thafarn fel agwedd bwysig Wrth brynu tŷ. Yn ein cymuned rydyn ni wedi ceisio gwella’r cynnig a’n hymgais diweddaraf yw darparu ystod eang o Ffrwythau a Llysiau am brisiau cystadleuol iawn a ddarperie yn rheolaidd yn ein Siop fach.Mae gennym gacennau a pasteiod cartref dwywaith yr wythnos a darperir bara lleol ffres ar Ddydd Iau. Mae gwerthiant yn tyfu ond byddai mwy yn cael ei werthfawrogi. Rydym yn barchus ofyn I chwi roi cynnig arnum a thrwy hynny gefnogi eich hun trwy gynnal gwerth eich eiddo. Mae’r prisiau ar y cefn ond gallant amrywio ychydig bob wythnos.
Diolch yn fawr.

Antur Cae Cymro Shop and Pub.
Speaking to a local estate agent the other day he emphasised how many customers look for a shop and pub as a major aspect of importance when buying a house. In our community our recent attempt is to improve, and offer a wide range of fruit and vegetables at very competitive prices, delivered to our little shop. We have home made cakes and pies delivered twice a week and fresh local bread delivered on Thursdays. Sales are growing but more would be appreciated. We respectfully ask that you try us and thus support yourselves by maintaining the value of your property.